ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้เ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ https://kubetvip.bet ของ Wanfang Technology Management, Inc.

ในการเข้าชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดระงับใช้ kubetvip.bet ต่อไปหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำที่ใช้ต่อไปนี้ ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล ประกาศความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด คำว่า “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท “บริษัท” “ตัวเราเอง” “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้เ แสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ https://kubetvip.bet ของ Wanfang Technology Management, Inc.“บุคคล”

หรือ “เรา” หมายถึงทั้งลูกค้าและบริษัทเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอการยอมรับและการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นเพื่อดำเนินการกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าของเรา ในลักษณะที่เหมาะสมที่สุด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท และอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย การใช้คำต่างๆข้างต้นหรือคำอื่น ๆ ใด ไม่ว่าจะเป็นเอกพจน์และหรือพหูพจน์ การใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และหรือเขา เธอหรือพวกเขาจะถูกนำมาใช้แทนกันและดังนั้นจึงอ้างถึงสิ่งเดียวกัน

คุกกี้

เราใช้คุ้กกี้ (cookies ) เมื่อคุณเข้าชม kubetvip.bet และเว็บไซต์ในเครือคุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงกับนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc.

เว็บไซต์ที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเข้าชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นในบางพื้นที่ เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. และหรือผู้ให้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน www.thaicom.net สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าชม www.thaicom.net สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อ จำกัด ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การอนุญาต

โดยคุณไม่สามารถ:
ข้อตกลงนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้
บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ไม่กรอง ไม่แก้ไข ไม่เผยแพร่ หรือไม่ทบทวนความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่ได้สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ตัวแทนและ หรือบริษัทในเครือ ข้อความดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์เองตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และหรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้งานและหรือการโพสต์ของและหรือการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้

บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่อาจพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเป็นที่น่ารังเกียจหรือก่อให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:
คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา และมีสิทธิ์ใช้งานและความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมด
ความคิดเห็นไม่ได้เหลื่อมล้ำสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงโดยไม่จำกัด ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการก้าวก่ายความเป็นส่วนตัว
ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อชักชวน หรือส่งเสริมธุรกิจ หรือประเพณี หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
คุณให้สิทธิ์แก่ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขความคิดเห็นของคุณ ในรูปแบบหรือสื่อใด ๆ

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา
หน่วยงานต่อไปนี้อาจจะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า

เจ้าหน้าที่รัฐบาล
เครื่องมือค้นหาต่างๆ
สำนักข่าวต่างๆ
ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะเดียวกันกับที่พวกเขาเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจจดทะเบียนอื่น ๆ และ
ระบบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองทางธุรกิจ ยกเว้นการเรี่ยไรโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ห้างสรรพสินค้าที่ไม่หวังผลกำไร และกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา
หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเราเพื่อเผยแพร่หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆ ของเว็บไซต์ตราบใดที่การเชื่อมโยง: ก) ไม่ได้หลอกลวง แต่อย่างใด; ข) ไม่ได้หมายความถึงการสปอนเซอร์ การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยง และผลิตภัณฑ์และหรือบริการ และ ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

เราอาจพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงค์อื่น ๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

แหล่งข้อมูลผู้บริโภค และหรือธุรกิจที่รู้จักเป็นการทั่วไป
เว็บไซต์ต่างๆ ที่จดทะเบียนด้วย com
สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
บริษัทบัญชี กฎหมาย และที่ปรึกษา และ
สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า
เราจะอนุมัติคำขอลิงค์จากหน่วยงานเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: ก) ลิงค์จะไม่ทำให้เราดูไม่เหมาะสม หรือต่อธุรกิจของเรา ข) หน่วยงานไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา ค) เราจะได้รับประโยชน์จากการมีไฮเปอร์ลิงก์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพรวมของ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. และ ง)ลิงก์มาจากแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่โดยทั่วไป

หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซท์ ตราบใดที่ลิงค์ ก) ไม่หลอกลวงแต่อย่างใด ข) ไม่ได้หมายความถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของบุคคลที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ

ค) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

หากคุณเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่สอง ข้างต้น และสนใจที่จะเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. โดยระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กร ข้อมูลการติดต่อ รวมถึง URL ของเว็บไซต์ของคุณ รวมทั้ง URL ใด ๆ ที่คุณต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราและ URL ในเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการ โดยจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ในการตอบกลับ

หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติ อาจเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้มายังเว็บไซต์ของเรา:

โดยการใช้ชื่อบริษัทของเรา หรือ
โดยการใช้ตัวระบุตำแหน่งข้อมูลที่เหมือนกัน ซึ่งเชื่อมโยงกับ หรือ
โดยการใช้คำอธิบายอื่น ๆ ของเว็บไซต์ของเรา ที่มีการเชื่อมโยงไปยังที่ที่เหมาะสม ภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง
ห้ามใช้โลโก้ของ บริษัทในเครือ Wanfang Technology Management, Inc. หรือชิ้นงานอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงกับข้อตกลงการอนุญาตในการใช้เครื่องหมายการค้า

IFRAMES
หากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถสร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเรา เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะการนำเสนอด้วยภาพ หรือลักษณะที่ปรากฏของเว็บไซต์ของเรา

ความรับผิดต่อเนื้อหา
เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและคุ้มครองเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรมีลิงค์ใดๆ ปรากฏบนเว็บไซต์ที่อาจถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือเป็นความผิดทางอาญา หรือเป็นการละเมิดฝ่าฝืน หรือสนับสนุนการละเมิด หรือการกระทำรุนแรงอื่น ๆ ของบุคคลที่สาม

 

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดอ่านนโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การสงวนสิทธิ์

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงค์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดมายังเว็บไซต์ของเราทันทีตามคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

การลบลิงก์ออกจากเว็บไซต์ของเรา

หากคุณพบลิงค์ใด ๆ ในเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ออก แต่เราสงวนสิทธิ์ต่อการรับผิดชอบในการตอบกลับต่อคุณโดยตรง

เราไม่ยืนยันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่ยืนยันว่าเว็บไซต์จะยังคงใช้งานได้ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ


ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่รวมการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา ไม่มีข้อใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ครอบคลุมถึง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
จำกัดหรือแยกความรับผิดของเราหรือของคุณ สำหรับการฉ้อโกงหรือการหลอกลวง
จำกัดภาระหน้าที่ของเราหรือของคุณ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ
ยกเว้นความรับผิดชอบใด ๆ ของเราหรือของคุณ ที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ จะ ก) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า และ ข) ควบคุมความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบรวมถึงความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย.

Kubet ตราบใดที่เว็บไซต์ ข้อมูล และบริการบนเว็บไซต์นั้นให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในลักษณะใดๆที่เกิดขึ้น.